HISTORIE

Dne 16. července 1938 byl ustanoven Hasičský sbor v Malenovicích v restauraci Na Mlýnku. Prvním předsedou Hasičského sboru v Malenovicích byl řídící učitel František Novák, velitelem povozník Karel Kučera. K zakládajícím členům se přidali ještě další, členská základna se nadále rozrůstala a ke konci roku 1938 činila 29 členů. Nejdéle žijícím zakládajícím členem byl pan Eduard Božoň, dlouholetý jednatel a kronikář sboru. začínalo se prakticky od nuly, nebylo vybavení ani finančních prostředků. Ty byly získávány zejména z lidových veselic na Mlýnku. První vybavení byla kolová stříkačka, zakoupena za 206,- korun, která byla skladována ve stodole rolníka Jana Žídka na Konečné. Jak čas utíkal, měnily se i podmínky rozvoje dobrovolné požární ochrany. Auto pro potřeby požárníků bylo pořízeno v roce 1950, motorová stříkačka v roce 1951. V tom samém roce bylo započato s přípravami pro výstavbu požární zbrojnice, která byla roku 1953 dokončena, avšak roku 1996 tehdejším starostou obce prodána. V roce 1996 došlo ke znovuobnovení činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Malenovicích. Velkou zásluhu na tom, že sbor nebyl zrušen, ale naopak obnovil svoji aktivní činnost, měl dlouholetý velitel a starosta obce pan Jaroslav Vančura.