Noční soutěž v Malenovicích

Noční soutěž v Malenovicích

SDH Malenovice si Vás dovoluje pozvat na III. ročník noční pohárové soutěže, která se koná dne 20. 8. 2011
v Malenovicích u Hasičské zbrojnice cca 100m pod restaurací Borová.

PREZENCE: 20:00 hod
NÁSTUP: 20:45 hod
ZAČÁTEK: SOUTĚŽE 21:00 hod

PRAVIDLA:
 PÚ dle pravidel MSL 2011 s výjimkami v půjčování závodníků: muži 2, ženy 3, půjčený závodník může běžet kolikrát chce
 Rozhodčí – Ondřej Hroš
 Kategorie ženy, muži
 Měření elektronickou časomírou
 Družstva startují na vlastní nebezpečí
 Startovné za družstvo činí 100,- Kč

Přehled cen: 

muži:                                                                              ženy:

1. místo 3000,- Kč + putovní pohár + pohár                  1. místo 1500,- Kč + pohár

2. místo 2000,- Kč + pohár                                            2. místo 1000,- Kč + pohár

3. místo 1000,- Kč + pohár                                            3. místo 800,- Kč + pohár

4. místo 700,- Kč                                                            4. místo 200,- Kč

5. místo 500,- Kč                                                            5. místo 100,- Kč

6. – 10. místo 100,- Kč      

Informace a rezervace pořadí: Diskuze MSL nebo telefon: 775271509 Tomáš Ramík.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny ve startovním pořadí.

Napsat komentář