Slavností předání dětského a multifunkčního hřiště, dětský den a kácení máje