Výroční valná hromada 17.12.2022

Výroční valná hromada 17.12.2022

V sobotu dne 17.12.2022 proběhla v Obecním domě v Malenovicích Výroční valná hromada.

Program VVH:

▷ Zpráva o činnosti organizace za rok 2022
Bylo odsouhlaseno navýšení členských příspěvků na 300 Kč (týká se pouze dospělých, nikoliv mladých hasičů)
▷ Zpráva o hospodaření sboru a zpráva revizora sboru
▷ Volba delegátů SDH na Výroční valnou hromadu okrsku (A. Ramík, S. Pyško, T. Ramík)
▷ Volba delegátů na Shromáždění představitelů SDH okresu FM (A. Ramík, S. Pyško)
▷ Předání vyznamenání
▷ Plán činnosti na rok 2023 včetně finančního zabezpečení
▷ Diskuze

Členské příspěvky

Každý člen SDH (mimo mladé hasiče) má povinnost zaplatit členský příspěvek ve výši 300 Kč. Kteří tak neučinili na VVH mají možnost členský příspěvek zaplatit na účet číslo: 5216046369/0800, do zprávy pro příjemce uveďte jméno člena, za kterého příspěvek platíte.